Voorjaarsreis 2022

Na bemoedigende woorden het zingen van lied 1005 (NLB) met enkele gemeenteleden sprak ds. Davy Hoolwerf een zegenbede uit over het reisgezelschap dat van 11 tot en met 14 juni namens de Arkgemeente een bezoek bracht aan de Hongaars-Gereformeerde zustergemeente in Cristesti.

Met enige schroom hoe we de gemeente,  na twee jaar van beperkingen zouden aantreffen, vertrokken Joke Wiebing, Trijnie van de Vendel en de bestuursleden van de Stichting Cristesti-Ede Margreet Berends, Belina Jansen, Asjon van den Andel en Christiaan Blaakmeer naar Cristesti.

In Cluj werden we door ds. Krisztián Barticel opgewacht en tijdens de rit naar Cristesti konden we nader kennismaken. We werden door onze gastgezinnen Irenke en Terri warm onthaald.

Namens Arkgemeente overbrengen van hartelijke groeten

Op zondagochtend hebben we de diensten bezocht in de Nieuwe en Oude kerk. Tijdens deze diensten werden de groeten namens de Arkgemeente overgebracht en zongen we de gemeente toe onder gitaarbegeleiding van ds. Barticel. In de tweede dienst sloten tien jongeren in deze dienst hun eerste deel van de “confirmatie” af. We hebben hen een attentie overhandigd en Gods zegen toegewenst.

Ontmoeting en maaltijd met kerkenraad

Na de diensten hebben we een lunch met de kerkenraad en hun vrouwen gehad. Er is gesproken over de continuïteit van het broodproject, levensmiddelen zijn meer dan 30% duurder geworden. Er wordt een diaconale werkgroep in Cristesti ingesteld om zo de hulp daar te geven waar deze hard nodig is. Er is gesproken over de visie op de jongerenreizen. Wat vooral doorklonk is dat zowel in Cristesti als Ede deelnemers bemoedigd worden en langdurige vriendschappen ontstaan. In de zomer van 2023 hopen we 50 gasten uit Cristesti in Ede te ontmoeten.

Diaconaal bezoek met foto jongerenreis 2019

Daarna hadden we nog een ontmoeting jongeren. We hebben samen gezongen en iedereen heeft verteld waarom hij/zij zich gezegend voelde. Dankbaarheid overheerst voor alle gesprekken, we zien duidelijk nieuwe mogelijkheden en voelen dat Gods Geest door mensen aan het werk is in Cristesti.

Maandag hebben we, met de vertalers Terri, Piroska en de jonge Aron, twintig diaconale bezoeken kunnen brengen aan deelnemers van het broodproject.

’s Avonds hebben we kennis gemaakt met de familie Barticel, Krisztián & Emese en hun kinderen Aron, Dorka, Debora & Hanna (in de leeftijd van 15 tot bijna 2). We hebben met elkaar gesproken over de gemeente in Cristesti en Ede, over de 28-jarige band met elkaar, het jeugdwerk en liturgie in de Arkgemeente. We hebben een impressie gegeven van de laatste jongerenreis en de Pinksterdienst in De Ark. Ook hebben we de verschillen in cultuur en elkaars kwetsbaarheid hierin besproken. Dinsdag zijn we met een zegenbede van Emese na een voorspoedige reis weer veilig en gezond aangekomen in Ede. We kijken bijzonder dankbaar terug op dit verrijkende bezoek en zien uit elkaar weer te ontmoeten.