ANBI

Stichting Cristesti- Ede beschikt over een ANBI-verklaring. Alle giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Naam van de ANBI instelling:

Stichting Cristesti-Ede

Fiscaal nummer / RSIN:

816674875

Contactgegevens:

Postadres:

Hoge Valkseweg 98

6741 GN  Lunteren

www.cristesti.nl

info@cristesti.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: C.F. Blaakmeer (03-apr-1971)

Secretaris: B.E. Jansen – van Breeschoten (02-okt-1963)

Penningmeester: A.J. van den Andel (08-mei-1979)

Bestuurslid: M. Berends – Mateboer (03-sep-1971)

Bestuurslid: M. Schut (03-nov-2000)

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor het beleidswerk.

Doelstelling

Het doel van de stichting Cristesti-Ede is als volgt omschreven in de art. 2 lid:1 van de statuten: “De stichting heeft ten doel het (helpen) ondersteunen van de geestelijke opbouw van – en het verstrekken van (structurele) diaconale hulp aan de Hongaars gereformeerde kerk te Cristesti (Roemenië) en voorts al het geen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

ANBI-verklaring  PDF, 8 kB

Voor de ANBI-verklaring is een pdf-reader vereist. Deze is te downloaden op Adobe.