ANBI

Stichting Cristesti- Ede beschikt over een ANBI-verklaring. Alle giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Naam van de ANBI instelling:

Stichting Cristesti-Ede

 

Fiscaal nummer / RSIN:

816674875

 

Contactgegevens:

Postadres:

Hoge Valkseweg 98

6741 GN  Lunteren

www.cristesti.nl

info@cristesti.nl

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: C.F. Blaakmeer (03-apr-1971)

Secretaris: B.E. Jansen – van Breeschoten (02-okt-1963)

Penningmeester: A.J. van den Andel (08-mei-1979)

Bestuurslid: M. Berends – Mateboer (03-sep-1971)

Bestuurslid: M. Schut (11-mrt-2000)

 

Beleidsplan

In 2014 zijn geen bijzondere activiteiten gepland. Het broodproject loopt gewoon door. Het eerstvolgende bezoek van jongeren uit Cristesti aan Ede vindt plaats in 2015. In de zomer van 2014 gaat een delegatie vanuit Ede naar Cristesti ter voorbereiding.

Op 24 augustus bezoekt een delegatie van het bestuur de kerkenraad van de hervormde gemeente Ede rond De Ark om verantwoording af te leggen. Daarbij wordt ook het beleid voor komend jaar doorgenomen.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor het beleidswerk.

 

Doelstelling

Het doel van de stichting Cristesti-Ede is als volgt omschreven in de art. 2 lid:1 van de statuten: “De stichting heeft ten doel het (helpen) ondersteunen van de geestelijke opbouw van – en het verstrekken van (structurele) diaconale hulp aan de Hongaars gereformeerde kerk te Cristesti (Roemenië) en voorts al het geen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Ons project om wekelijks zo’n 80 gezinnen van dagelijks brood te voorzien loopt al jaren. Eigenlijk om meerdere redenen een heel bijzonder project. Elke euro die we ontvangen voor het broodproject wordt rechtstreeks aan dit doel besteed. Alle bijkomende kosten bestrijden we uit overige middelen van de stichting Cristesti-Ede. De kerkenraad in Cristesti voert het project uit en legt tweemaal per jaar verantwoording af in een financieel overzicht. En we ondersteunen de plaatselijke economie, omdat alles in Roemenië wordt ingekocht. Voor een bedrag van € 5,- per maand onderhoudt u een gezin met een brood per week en elke maand een pakket levensmiddelen. Als er meer donateurs komen, kunnen we nog meer gezinnen ondersteunen. Het is geen overbodige luxe; er is een wachtlijst bij de kerkenraad in onze zustergemeente. Verder stijgen de prijzen in Roemenië voortdurend. Dat is mede een gevolg van de aansluiting bij de EU. Voor oudere gemeenteleden, die van een klein pensioentje moeten rondkomen, wordt het steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Kortom, nieuwe donateurs zijn van harte welkom.

ANBI-verklaring  PDF, 8 kB

Voor de ANBI-verklaring is een pdf-reader vereist. Deze is te downloaden op Adobe.