Jaarrekening 2016

Ondertekende Jaarrekeningen en Overzichten baten en lasten zijn op te vragen bij het bestuur van de Stichting Cristesti-Ede.

Voor het openen van de bovenstaande bestanden is een pdf-reader vereist. Deze is te downloaden op Adobe.