Ontstaan

Hoewel de stichting pas in 1995 officieel werd opgericht ging daar natuurlijk wel het een en ander aan vooraf. Via de Oost-Europa-commissie van de Ned. Ger. Kerk te Ede ontstond het eerste contact met Roemenië. Tijdens een bezoek aan Roemenië werd er voor het eerst direct gesproken (uiteraard via een tolk) over de mogelijkheid van een zustergemeente in Cristesti.

Dit gesprek had een informatief karakter en was erop gericht om:

  • met elkaar kennis te maken;
  • een ‘cijfermatig’ beeld te krijgen van elkaars gemeente;
  • te horen wat beide gemeenten van een partnerschap verwachten en
  • te vernemen op welke manier dit eventuele partnerschap in de toekomst gestalte kan krijgen.

Een korte reactie uit de verstuurde bedankbrief aan ds. Kallay van Cristesti-Ede:

Wellicht herinnert U zich nog dat wij samen op een heel spontane wijze psalm 89 hebben gezongen. Juist deze ‘gemeenschap der heiligen’ heeft op mij een diepe indruk gemaakt.

Met verwondering en diepe dankbaarheid werd de vaas ontvangen. Via de kerkbode is de gemeente van deze gift in kennis gesteld. Ds. Van ‘t Veld en zijn vrouw zullen U en uw vrouw nog per­soon­lijk bedanken voor uw cadeaus

In de komende weken wordt er overleg gevoerd, op welke manier we het contact met de Reformierte Kirche van Cristesti kunnen organiseren. Zodra we iets meer weten neem ik weer contact met U op.

Het leek de kerkenraad van de wijken 6 en 7 goed om eerst de centrale Herv. Gem. Kerk van Ede te informeren over dit mogelijke partnerschap. Al snel bleek dat men daar meer verwachtte van een ‘partnergemeente’ die door beide wijken zou onderhouden worden.

Beide wijkkerkenraden zochten naar mensen die het voortouw in dit gemeentecontact wilden opnemen. Dit resulteerde uiteindelijk in een werkgroep waarin de volgende personen zitting hadden:

  • Aart van Beek
  • Dirk van Bergewijk
  • Henk van de Steeg
  • Jan Zweistra