Doelstelling

De contacten met Cristesti

Gedurende een reeks van jaren heeft onze gemeente rond De Ark al contacten met de zustergemeente Cristesti. Hechte banden zijn in die periode ontstaan tussen gemeenteleden daar en hier, zowel oud als jong. Graag willen wij deze contacten voortzetten en verstevigen. Daarbij is de inzet nodig van velen van u. Inzet in de vorm van tijd en geld.

Het doel van ons contact met Cristesti is tweeledig. We ondersteunen de Hongaars Gereformeerde gemeente in Cristesti bij de gemeente opbouw. En in de contacten met medechristenen daar ervaren velen in Ede en Cristesti Gods zegen. Wat doet het goed met hen over het geloof te praten en te ervaren dat ze in (in onze ogen) heel armoedige omstandigheden hun vertrouwen stellen op God. Dat maakt ons in het rijke westen beschaamd in onze welvaart. Ook de jongeren uit onze gemeente zijn verrijkt door de bezoeken aan Cristesti of van jongeren uit Roemenië aan Ede. De uitwisseling door jongerenreizen werkt bijzonder stimulerend.

Ons tweede doel is diaconaal van oorsprong. De mensen in Cristesti ondersteunen we met dagelijks brood en voedselpakketten. De kerk in Cristesti is de uitvoerder van het broodproject. Arme mensen, vaak ouderen, ontvangen hun dagelijks brood gratis van de plaatselijke bakker. Daarnaast worden periodiek ter plaatse levensmiddelenpakketten samengesteld en uitgereikt. Deze heel concrete diaconale hulp door de plaatselijke kerk aan zo’n tachtig huishoudens is alleen mogelijk met financiële steun van onze stichting. De plaatselijke school helpen we verder met leermiddelen en computers. Kledinginzamelingen vinden doorlopend plaats via de kledingcontainer op het plein bij De Ark. De opbrengst wordt gebruikt voor het werk in de kerkelijke gemeente aldaar.

Het rekeningnummer van de stichting is NL60 INGB 0000 1736 37 ten name van Stichting Cristesti-Ede te Ede.